ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์


Facebook : Taksina Wilailak

Line ID : Takzina

E-mail : taksina@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0813411828

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ