ผศ.ดร.ขนิษฐา ภมรพล


Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100011120284463

Line ID : may.kanittha

E-mail : kanittha@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0894854185

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม