อาจารย์ลัดดาวัลย์ กงพลี


Facebook :

Line ID : iladdawan.

E-mail : Laddawan.kong@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0864295451

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ