อาจารย์ศกุนตาล์ มานะกล้า


Facebook : https://www.facebook.com/taansakunta

Line ID : taansakunta

E-mail : sakunta@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0914514664

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : โภชนาการและการกำหนดอาหาร