ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล


Facebook : Beer pakvilai

Line ID : Beermeepooh

E-mail : nisa@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0946594541

ช่องทางอื่นๆ : บ้านครูเบียร์ 10/20 หมู่ 11 ซ.เทพกุญชร 21 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม