อาจารย์ ไพรินทร์  มีศรี


Facebook : phairin.meesri

Line ID : koi-phairin

E-mail : phairin@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0840811725

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ