อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง


Facebook : Jutawan Nuanchankong

Line ID : MEDSAI_V

E-mail : jutawan@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0848408528

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : โภชนาการและการกำหนดอาหาร