อาจารย์สุจาริณี สังข์​วรรณะ​


Facebook : sujarinee​ sangwanna​

Line ID : 0611546961​

E-mail : sujarinee@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0611546961

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : โภชนาการและการกำหนดอาหาร