อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์


Facebook : Sakky sakky

Line ID : Sakkyyyy

E-mail : Veerasak@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0849246616

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : นวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ