ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา


Facebook : https://www.facebook.com/weerawat.ounsaneha

Line ID : Birth TKS

E-mail : weerawat@vru.ac.th

เบอร์โทร : 0896541442

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม