ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี


Facebook :

Line ID : kapacky

E-mail : phanwipa@vru.ac.th

เบอร์โทร :

ช่องทางอื่นๆ :

สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ