คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

           


วันที่ 13-12-2562
ณ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร