คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา

               


วันที่ 09-12-2562
ณ โรงเรียนหนองแค สรกิจพิทยา จังหวัดสระบุรี