คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาสมาร่วมงาน มหกรรมแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ

               


วันที่ 06-12-2562
ณ โรงเรียนปทุมวิไล