โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

                                   


วันที่ 04-12-2562
ณ สนามบาส