คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

           


วันที่ 02-12-2562
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี