กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 4

       


วันที่ 11-11-2562
โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว