กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3

     


วันที่ 11-11-2562
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว