กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2

       


วันที่ 11-11-2562
โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว