กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับน้อง ๆ มัธยมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1

           


วันที่ 11-11-2562
โรงเรียนตาพระยา จ.สระแก้ว