กิจกรรม” จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ”ประจำเดือน กันยายน โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษา ทำการเก็บขยะ ทำความสะอาดสะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร

                                   


วันที่ 02-10-2562
สะพานลอยหน้าตลาดนวมิตร ปทุมธานี