คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า ชิงถ้วยพระราชทานฯ

                   


วันที่ 14-09-2562
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1