ลำดับ ข่าวข่าวสำหรับนักศึกษา วันที่ประกาศ
1 ขอเชิญน้องๆ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
05/เม.ย./2564
2 การประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
17/มี.ค./2564
3 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งคลิปเข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น
16/ก.พ./2564
4 ประชาสัมพันธ์งาน part time ด่วนๆ จร้า
03/ก.พ./2564
5 แจ้งกำหนดการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์ ภาคฤดูร้อน /2563
21/ม.ค./2564
6 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563
10/ก.ค./2563
7 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563
10/ก.ค./2563
8 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563
9 ปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษาภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2563
19/มิ.ย./2563