ลำดับ ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี จันทร์-ศุกร์ 2564
21/ส.ค./2563
2 ประกาศมหาวิทยาลัย การรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ 2564
21/ส.ค./2563
3 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสร้าง Email ให้กับนักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาแล้ว และสามารถดูได้ในลิงค์
12/มิ.ย./2563
4 ขอความอนุเคราะห์ที่อยู่นักศึกษา
24/เม.ย./2563
5 แบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับนักศึกษา และคณาจารย์
07/เม.ย./2563
6 ประกาศมหาลัย เรื่อง การรับสมัคร นักศึกษาปริญญาตรี เสาร์-อาทิตย์ 1/63
04/เม.ย./2563
7 ช่องทางการขอเพิ่ม ขอถอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ และเต็มเวลา เสาร์-อาทิตย์
27/มี.ค./2563
8 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์
20/มี.ค./2563
9 โครงการพิเศษการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า สำหรับ ประชาชนทั่วไป
18/มี.ค./2563
10 โครงการพิเศษอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พิซซ่าแบบโฮมเมด
12/ก.พ./2563
11 ลงทะเบียนร่วมสมัครเป็นจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
11/ก.ย/2562
12 การรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
11/ก.ย/2562
13 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย สมัครสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)
15/พ.ค./2562