ลำดับ ข่าว วันที่ประกาศ
1 ประกาศมหาวิทยาลัย 8 มาตรการเฝ้าระวังการระบาด และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา19
30/เม.ย./2563
2 แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน
14/เม.ย./2563
3 ขอแจ้งแนวทางการปรับ สมอ.08
14/เม.ย./2563
4 ขอแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพื่อเห็นชอบทาง e-mail
09/เม.ย./2563
5 มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในสถานที่ตั้ง ปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และสระแก้ว
03/เม.ย./2563
6 การสำรวจผลงานตามภารกิจของคณาจารย์
27/มี.ค./2563
7 VRU Work@Home Part1: Before 8:30am
23/มี.ค./2563
8 VRU Work@Home Part2: After 16:00PM
23/มี.ค./2563
9 การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค (COVID-19) (ฉบับที่ 3)
22/มี.ค./2563
10 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล แบบออนไลน์ (ฉบับที่ 4)
22/มี.ค./2563
11 แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล แบบออนไลน์ (ฉบับที่ 5)
22/มี.ค./2563