">
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์" />

บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566 (ซ้อมย่อย)

บรรยากาศซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566

 

13 สิงหาคม 2566
ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์