กิจกรรมวัดองค์ประกอบของร่างกาย จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร

กิจกรรมวัดองค์ประกอบของร่างกาย จากหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร ทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฟิตเนส

12 กรกฎาคม 2566
ศูนย์ฟิตเนส