ได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมี ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี

28 กันยายน 2564
ณ อาคารเรียนรวมวิทย์