เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 20 (20-21/02/2567)

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 20 วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2567

21 กุมภาพันธ์ 2567
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์