ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์"

อ.อรวรรณ ชำนาญพุดซา รองคณบดี และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย "เจ้าฟ้าเกมส์" ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7 กุมภาพันธ์ 2567
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี