เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ให้มี “ยอดปัง ตังค์มา” ด้วยมือถือ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์

5 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์