คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกสายการเรียนได้อย่างเหมาะสม

6 ธันวาคม 2566
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา