คณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 3

คณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับเกียรติบัตรดีเด่น รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2566 ปีที่ 3
งานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

10 พฤศจิกายน 2566
โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี