ระเบียบ/ข้อบังคับ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 พรบ.ข้าราชการพลเรือน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 ประกาศคณะวิทย์ฯ-OKR-2564 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม