คู่มือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1 คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ดูแล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
2 คู่มือการติดตั้งเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บน SmartPhone ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
3 คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม