คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 025-293-850,092-2658-433
แฟกซ์ : 029-093-029
Email : sciencetech@vru.ac.th

เวลาติดต่อ

วันจันทร์ - วันอาทิตย์: 08.30 น. ถึง 16.30 น.