กีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18

โรงยิม 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมกีฬาวไลยอลงกรณ์สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภายในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุก และมิตรภาพ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมในกิจกรรมและลงแข่งกีฬา รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ที่เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้


28 May 2023

Scitech VRU