เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 3)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ภาพการแข่งขันกีฬาและผลการแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 19

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำวัน 09/03/2566

ผลการแข่งขัน

บาสเกตบอล (ชาย) รางวัลที่ 1

เปตอง (ทีม 3 คนชาย) รางวัลที่ 2

วอลเล่บอล (หญิง) รางวัลที่ 2


28 May 2023

Scitech VRU