เจ้าฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 19 (วันที่ 1)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬา "เจ้าฟ้าเกมส์" ครั้งที่ 19

ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำวัน 07/03/2566

ผลการแข่งขัน

เปตอง (ชาย) รางวัลที่ 1

เปตอง (หญิง) รางวัลที่ 2

ฟุตซอล คณะมนุษยศาสตร์ฯ vs คณะวิทยาศาสตร์ฯ (7 : 1)

วอลเล่บอล (ชาย) คณะวิทยาศาสตร์ฯ vs คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (0 : 2)

วอลเล่บอล (หญิง) คณะวิทยาศาสตร์ฯ vs คณะเทคโนโลยีการเกษตร (2 : 0)


28 May 2023

Scitech VRU