กิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2566

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์ วไลยปี 2566  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "ร่วมส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่"


28 March 2023

Scitech VRU