กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


28 May 2023

Scitech VRU