กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ณ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้สาธิตการทำเครื่องดื่มม็อคเทลให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


28 March 2023

Scitech VRU