กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้สาธิตการทำเครื่องดื่มม็อคเทลให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนหินกองวิทยาคม จังหวัดสระบุรี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


28 March 2023

Scitech VRU