กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนอ่างทองปัทมวิโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมวิโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และได้สาธิตการทำเครื่องดื่มม็อคเทลให้กับนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนอ่างทองปัทมวิโรจน์ จังหวัดอ่างทอง

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


4 February 2023

Scitech VRU