งานมุทิตาจิต ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มุทิตาจิต ประจำปี 2565
วันที่ดำเนินกิจกรรม 21 กันยายน 2565
ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 5

#ScitechVRU
#วไลยอลงกรณ์

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> งานมุทิตาจิต 65

 


28 May 2023

Scitech VRU