นิทรรศการเพื่อการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ "Education Expo 2022"

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดปทุมธานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมนิทรรศการเพื่อการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ "Education Expo 2022" วันที่ 9 ก.ย. 65 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต จังหวัดปทุมธานี

มีหลายสาขาวิชา ให้เลือกเรียน สมัครเรียนกันมาเยอะๆ แล้วเจอกันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

www.vru.ac.th

#ศึกษาต่อ #รับสมัครนักศึกษา #ปริญญาตรี


26 September 2023

Scitech VRU