กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 4 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่

https://vru365-my.sharepoint.com/.../EpOPX1V4Y0dPqZXHkOYC...

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru

#WWW -> http://sci.vru.ac.th/

#SCIVRU


26 September 2023

Scitech VRU