งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมนิทรรศการเรื่องเด่น ประเด็นวิทย์ กิจกรรมประกวด Science Show กิจกรรมประกวด Mr. & Miss Science Tech 2022

#ScitechVRU

#วไลยอลงกรณ์

#valaya

#vru


27 November 2022

Scitech VRU