คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 ที่โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร OpenHouse ให้กับน้อง ๆ มัธยมชั้นปีที่6 วันนี้ได้มีโอกาสพบครูแนะแนวและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิทย์

28 March 2023

Scitech VRU