โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อน นวัตกรรม และ BCG ไทยสู่เชิงพาณิชย์

ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


4 February 2023

Scitech VRU